ANBI status en transparantie

Stichting Akka's Ganzenparadijs heeft van de Belastingdienst de ANBI-status gekregen. Dit biedt voor donateurs die giften periodiek of eenmalig doen voordelen bij de Belastingaangifte. Uw gift is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van uw belastbare inkomen.

Het bestuur van Stichting Akka's Ganzenparadijs:
N.N.C.T. Hof - Voorzitter - 01-09-2007 (in dienst)
L.M.V. Vuister - Secretaris - 15-01-2015 (in dienst)
E.M. Knol - Penningmeester - 01-01-2009 (in dienst)
M. Sommeling - Algemeen lid - 28-04-2017 (in dienst)
C. Duursma - Algemeen lid - 10-04-2017 (in dienst)
G.J. Haak - Algemeen lid - ondersteuning dagelijks bestuur - 10-07-2022 (in dienst)

Wij zijn als ANBI verplicht om openheid van zaken te geven, t.a.v. beleid en financien. Alle gegevens die wij verplicht zijn openbaar te maken zijn te vinden op deze pagina. Om u als danateur nog meer zekerheid te kunnen geven hoe de stichting met het geld om gaat hebben wij bij het CBF erkenning aangevraagd. Wij zijn CBF-erkend goed doel. Dat geeft u de zekerheid dat wij gecontroleerd worden door het CBF op bestuurssamenstelling, het handelen van de stichting en de financiële bestedingen. Op CBF.nl vindt u de beoordelingscriterea?

Statuten:
De basis van oprichting van de stichting zijn de statuten. Hier kunt u onze statuten downloaden.
Beloningsbeleid:
Akka's Ganzenparadijs werkt enkel en uitsluitend met vrijwilligers. Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen, kunnen slechts hun werkelijk gemaakte kosten declareren. Alle donaties en gelden die binnenkomen worden gebruikt ten behoeve van de dieren en dierennoodhulp. Akka's Ganzenparadijs ontvangt daarnaast ook geen subsidies omdat ons beleid op onafhankelijkheid gericht is en daarbij hoort dat de stichting altijd vrijelijk haar standpunten moet kunnen verkondigen zonder dat daar financiële consequenties uit getrokken worden.

Jaarrekening en verslag
Via onderstaande link kunt u het actuele jaarverslag en de financiële verantwoording vinden.

Organisatienaam:
Akka's Ganzenparadijs (Stichting)

Bezoekadres:
Burgemeester Ten Holteweg 47
7751CR Dalen
(Alleen op afspraak

E-mailadres:
info@ganzenparadijs.nl

Telefoonnummer:
0524291773

Website:
http://www.ganzenparadijs.nl

RSIN nummer:
818472935

KvK nummer:
04087996

Bijlage(n)

CBF ANBI Erkend Beneficiant Dierenlot

Stichting Akka’s Ganzenparadijs
Burg. ten Holteweg 47
7751 CR Dalen

T: (0524) 291 773
(dagelijks bereikbaar tussen 11.00 en 12.00 uur)
E: info@ganzenparadijs.nl

KvK: 04087996
ANBI - RSIN: 818472935
Triodos: NL69 TRIO 0784 7932 04
BIC: TRIONL2U