ANBI status en transparantie

Stichting Akka's Ganzenparadijs heeft van de Belastingdienst de ANBI-status gekregen. Dit biedt voor donateurs die giften periodiek of eenmalig doen voordelen bij de Belastingaangifte. Uw gift is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van uw belastbare inkomen.

Het bestuur van Stichting Akka's Ganzenparadijs:
N.N.C.T. Hof - Voorzitter + waarn. Penningmeester - 01-09-2007 (in dienst)
L.M.V. Vuister - Secretaris - 15-01-2015 (in dienst)
E.M. Knol - PR & Fondsenwerving - 01-01-2009 (in dienst)
M. Sommeling - Algemeen lid - 28-04-2017 (in dienst)
C. Duursma - Algemeen lid - 10-04-2017 (in dienst)

Wij zijn als ANBI verplicht om openheid van zaken te geven, t.a.v. beleid en financien. Alle gegevens die wij verplicht zijn openbaar te maken zijn te vinden op deze pagina. Om u als danateur nog meer zekerheid te kunnen geven hoe de stichting met het geld om gaat hebben wij bij het CBF erkenning aangevraagd. Wij zijn CBF-erkend goed doel. Dat geeft u de zekerheid dat wij gecontroleerd worden door het CBF op bestuurssamenstelling, het handelen van de stichting en de financiële bestedingen. Op CBF.nl vindt u de beoordelingscriterea?

Statuten:
De basis van oprichting van de stichting zijn de statuten. Hier kunt u onze statuten downloaden.

Beloningsbeleid:
Akka's Ganzenparadijs werkt enkel en uitsluitend met vrijwilligers. Bestuurders ontvangen geen vergoedingen, kunnen slechts hun werkelijk gemaakte kosten declareren. Alle donaties en gelden die binnenkomen worden gebruikt ten behoeve van de dieren en dierennoodhulp. Akka's Ganzenparadijs ontvangt daarnaast ook geen subsidies omdat ons beleid op onafhankelijkheid gericht is en daarbij hoort dat de stichting altijd vrijelijk haar standpunten moet kunnen verkondigen zonder dat daar financiële consequenties uit getrokken worden.

Jaarrekening en verslag
Via onderstaande link kunt u het actuele jaarverslag en de financiële verantwoording vinden.

Organisatienaam:
Akka's Ganzenparadijs (Stichting)

Bezoekadres:
Burgemeester Ten Holteweg 47
7751CR Dalen
(Alleen op afspraak

E-mailadres:
info@ganzenparadijs.nl

Telefoonnummer:
06-57491841

Website:
http://www.ganzenparadijs.nl

RSIN nummer:
818472935

KvK nummer:
04087996

Bijlage(n)

CBF ANBI Erkend Beneficiant Dierenlot

Stichting Akka’s Ganzenparadijs
Burg. ten Holteweg 47
7751 CR Dalen
E: info@ganzenparadijs.nl

Telefooncontact
Bel ons dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur 
0031 657 491 841

Whatsapp contact
Chat met ons op Whatsapp

KvK: 04087996
ANBI - RSIN: 818472935
Triodos: NL69 TRIO 0784 7932 04
BIC: TRIONL2U

U doneert makklelijk online via bovenstaande button. Dit gebeurt via Mollie en kost ons slechts 29 cent.

Erkenning:
CBF erkend goed doel, bekijk ons Erkenningspaspoort en zie wat een CBF erkenning inhoudt.

Privacy Statement
Omdat wij waarde hechten aan uw privacy kunt u hier lezen hoe wij met uw gegevens omgaan.

 

Vegan Friendly

Als organisatie vinden we het belangrijk inzicht te geven dat een diervriendelijke maatschappij begint met eigen keuzes maken. Op ons opvangcentrum eten we we daarom plantaardig. Om die reden hebben we van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme het Vegan Friendly Label toegekend gekregen.
 

vegan friendly label ganzenparadijs