ANBI status en transparantie

Stichting Akka's Ganzenparadijs heeft van de Belastingdienst de ANBI-status gekregen. Dit biedt voor donateurs die giften periodiek of eenmalig doen voordelen bij de Belastingaangifte. Uw gift is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van uw belastbare inkomen.

Het bestuur van Stichting Akka's Ganzenparadijs:
N.N.C.T. Hof - Voorzitter - 01-09-2007 (in dienst)
L.M.V. Vuister - Secretaris - 15-01-2015 (in dienst)
E.M. Knol - Penningmeester - 01-01-2009 (in dienst)
M. Sommeling - Algemeen lid - 28-04-2017 (in dienst)
C. Duursma - Algemeen lid - 10-04-2017 (in dienst)
G. Freeke - Algemeen lid - 28-04-2017 (in dienst)

De regels voor ANBI's zijn vanaf januari 2014 strenger geworden. Zo is een ANBI verplicht om openheid van zaken te geven, t.a.v. beleid en financien. Alle gegevens die wij verplicht zijn openbaar te maken zijn te vinden onder onderstaande link.

Hier vindt u o.a. de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid van de stichting.

 

CBF ANBI Erkend Beneficiant Dierenlot

Stichting Akka’s Ganzenparadijs
Burg. ten Holteweg 47
7751 CR Dalen

T: (0524) 291 773
E: info@ganzenparadijs.nl

KvK: 04087996
ANBI - RSIN: 818472935
Triodos: NL69 TRIO 0784 7932 04
BIC: TRIONL2U