Doneren

Wilt u Akka's Ganzenparadijs steunen?
Dat kan op diverse wijzen. We hopen dat u ons financieel kunt ondersteunen door donateur te worden. U kunt dit worden door een eenmalige gift te doen of door periodiek te schenken. Periodiek schenken biedt voordelen voor ons, maar ook voor u! Uw gift is namelijk onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de belasting. We zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor u dit voordeel geniet!

We zijn ANBI... wat betekent dat?
Vanaf 1-1-2008 zijn giften die gedaan zijn aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (anbi). Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Deze voorwaarden kunt u nalezen op www.anbi.nl.
 
Donateur worden?
Wilt u een donatie doen? Stort dan uw donatie op Triodosbank IBAN: NL69 TRIO 078 47 93 204 t.n.v. Stichting Akka's Ganzenparadijs. Wilt u een periodieke gift doen, dan kunt u uw bank opdracht geven om maandelijks een bedrag over te schrijven.
 
Financiële adoptie?
Het is mogelijk om een gans financieel te adopteren. Wilt u dat doen dan kunt u € 5,- per maand overmaken o.v.v. Adoptie gans.

U kunt natuurlijk ook een kleiner of groter bedrag doneren, door een ander dier in de opvang financieel te adopteren:
- zwaan € 7,50 per maand
- gans € 5,- per maand
- haan / kip of eend € 3,- per maand
- duif € 2,- per maand
 
Binnenkort kunt u een gans uitkiezen op deze site. De gans die u uitkiest steunt u financieel. U ontvangt hiervan een certificaat. Een foto van de gans en een achtergrond verhaal. Eén maal per jaar sturen wij u dan een bericht over de gans die u ‘financieel adopteert’.

Doneer een zak graan!
Stort éénmalig een zak graan (€9,75) of wordt donateur. Want zonder steun redden we het gewoon niet om maandelijks ruim € 1570,- alleen al aan voerkosten te bekostigen. Daarnaast komen de kosten voor de dierenarts en alle overige kosten als stro (€ 300,-/jaar) en bodembedekking voor bijvoorbeeld het duivenhok (€ 17,- per keer verschonen).
Wil je doneren voor onze actie DONEER EEN ZAK GRAAN?
Dat kan ook op ons rekeningnummer, maar ook via onderstaande link: DONEER HIER

Bankgegevens: Waarom de Triodosbank?
Dit is een bank die enkel het geld belegt in ‘groene’ bedrijven en ontwikkelingslanden. Meer informatie vindt u op de website: www.triodos.nl
Bankrekening: NL69 TRIO 0784 7932 04 t.n.v. Stichting Akka's Ganzenparadijs. BIC/SWIFT: TRIONL2U

Notariële schenking, legaat of nalatenschap?
Op diverse wijzen kunt u een goed doel steunen. U kunt kiezen uit een eenmalige gift, periodiek notarieel schenken of door een goeddoelinstelling(en) op te nemen in uw testament als erfgenaam of als legataris. Voor het vastleggen in uw testament dient u een notaris te bezoeken. Zij kunnen u goed adviseren hoe u ook na uw leven goededoelinstellingen kunt steunen. Het verschil tussen tijdens leven geven (schenken/doneren) en nalaten is dat er voor schenken en/of doneren fiscale voordelen zijn te behalen voor de schenker. Bij nalatenschappen zijn er geen fiscale voordelen voor de erflater, slechts een vrijstelling voor de goededoelinstelling van successierecht. De goeddoelinstelling hoeft dus geen belasting te betalen over erfrechtelijke verkrijgingen.

CBF ANBI Erkend Beneficiant Dierenlot

Stichting Akka’s Ganzenparadijs
Burg. ten Holteweg 47
7751 CR Dalen
E: info@ganzenparadijs.nl

Telefooncontact
Bel ons dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur 
0031 657 491 841

Whatsapp contact
Chat met ons op Whatsapp

KvK: 04087996
ANBI - RSIN: 818472935
Triodos: NL69 TRIO 0784 7932 04
BIC: TRIONL2U

U doneert makklelijk online via bovenstaande button. Dit gebeurt via Mollie en kost ons slechts 29 cent.

Erkenning:
CBF erkend goed doel, bekijk ons Erkenningspaspoort en zie wat een CBF erkenning inhoudt.

Privacy Statement
Omdat wij waarde hechten aan uw privacy kunt u hier lezen hoe wij met uw gegevens omgaan.

 

Vegan Friendly

Als organisatie vinden we het belangrijk inzicht te geven dat een diervriendelijke maatschappij begint met eigen keuzes maken. Op ons opvangcentrum eten we we daarom plantaardig. Om die reden hebben we van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme het Vegan Friendly Label toegekend gekregen.
 

vegan friendly label ganzenparadijs