Organisatie

Welkom! Wie is Stichting Akka's Ganzenparadijs

Met de ingebrachte jarenlange ervaring van Chögyal Trizin (voorzitter), waarbij we continu geconfronteerd werden en nog steeds worden met de wijze waarop mensen met andere weerloze (mede)bewoners om gaan, leren we dat er dringend iets gedaan moet worden voor deze weerloze (mede)bewoners. Als antwoord is Stichting Akka's Ganzenparadijs in september 2007 leven ingeblazen, een stichting die als doel heeft: zoveel mogelijk levende wezens die het moeilijk hebben te helpen en als vangnet te dienen voor: verwaarloosde, mishandelde, of met dood bedreigde dieren in de ruimste zin van het woord! 

Boeddhistische filosofie:
De filosofie die ten grondslag ligt aan onze doelstelling vinden we terug in het boeddhisme. Binnen het Mahayana boeddhisme wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen en dieren. Alle levende wezens zijn onderworpen aan de kringloop van geboorte en dood. De hele wereld is één organisch geheel. Voor de Bodhisattva is het begrip mededogen - dat ook een besef van verantwoordelijkheid impliceert bijgevolg ook op dieren. Aan onze weerloze medebewoners (de dieren) wordt elk moment, over de gehele wereld, het ergst onrecht aangedaan. 
Enkele voorbeelden: De brutale vergassing van duizenden ganzen die volgens natuurorganisaties en agrariërs tot economische schade zouden leiden, runderen en pluimvee, de 'nutsdieren' (die in anonieme slachthuizen worden geslacht), verkommering, veronachtzaming en ruwe behandeling van huisdieren (vooral ook door dierenhandelaren), de wijze waarop er om wordt gegaan met de handel in reptielen en amfibiën, de koelbloedige 'vernietiging' van vele tienduizenden door een griep getroffen geiten, varkens of runderen en pluimvee, het doelloos lijden in wetenschappelijke en medische proefnemingen en vivisectie (voor cosmetica en geneeskunde), de jacht op dieren uit winstbejag of voor de sport t.b.v consumptieartikelen...., omdat de natuur waarin zij leven een hinder is voor onze macro-economische expansiedrang (denk aan: afbranden van tropische regenwouden) of gewoon 'zo maar', 'omdat het toch maar dieren zijn'.....Dit alles kan plaatsvinden op grond van het antropocentrische denken van de mens. De mens die zichzelf heer en meester waant over alle levende wezens. Hadden wij immers niet geleerd dat de mens door God soevereine oppermacht over de dieren toegekend is? Niet de redenering dat dieren tot een lagere soort behoren is aan de orde, wel de vaststelling dat zij, net zoals de mens, kunnen lijden en dat wij niet gerechtigd zijn te beschikken over hún leven!
 
Uitvoering van de doelstelling:
Het opvangcentrum vangt vele soorten dieren op. Je kan dan denken aan een gans, eend, fuut, waterhoen, kip, haan, kalkoenen, zwanen en pauwen. Uiteraard biedt onze stichting ook opvang aan andere dieren, zoals afgedankte landbouwhuisdieren. Vaak zijn dit dieren die in de openbare ruimte ongewenst zijn of dieren die door particulieren niet meer als wenselijk worden beschouwd. Ook worden er regelmatig dieren binnen gebracht die in beslag zijn genomen door de landelijke inspectiedienst Dierenbescherming en dienen we als opvangcentrum voor dierenambulances en vogelasielen uit heel Nederland. 

We hebben zelf een dierenambulance onder de naam DUTCH ANIMAL RESCUE rondrijden, echter helpen we daarmee de reguliere dierenambulance op het moment dat zij om hulp roepen. In enkele gevallen of bij grote calamiteiten rukken we natuurlijk ook zelf uit.
Voor de dieren zullen we veelal een nieuwe plek zoeken. Een plek op een adoptie adres bij een pleeggezin, gebonden aan voorwaarden. Dit omdat op deze manier voorkomen kan worden dat opgeloste problemen zich voortzetten op de nieuwe adoptieadressen. Voorlichting en educatie geven we door middel van onze website, in ons opvangcentrum, telefonisch of tijdens lezingen. Dit doen we op eigen initiatief of op uitnodiging van de stichtingen en organisaties waar we mee samenwerken. Naast de samenwerking met Hofganzen ganzenbescherming Nederland (www.hofganzen.nl) werken we ook nauw samen met de landelijke Dierenbescheming in Den Haag en tal van afdelingen van de dierenbescherming. Ook onderhouden we goede contacten met tal van stichtingen op het gebied van dierenwelzijn in Nederland. Voor diverse vogelopvangen in Nederland vangen wij de gedomesticeerde (bij wet niet beschermde) dieren op. 

Kosten
Wij ontvangen geen subsidies en zijn 100% donatie-afhankelijk. Het verzorgen van de dieren en het onderhouden van het opvangcentrum kost iedere dag weer heel veel geld. Iedere maand wordt er voor ± € 1570,- aan voederkosten voor de vogels uitgegeven, honden en kattenvoer kost ±  € 480,- per maand. Verder moeten de auto’s rijden, verzekerd zijn en onderhouden worden. Moet de dierenarts betaald worden (± 500,- per maand) voor de noodzakelijke medische kosten, inentingen en ontwormingen. Dan hebben we nog het gebruikelijke stro, houtsnippers, etc… als bedekking voor de hokken. Iedere dag hebben wij hoge kosten om voor al deze dieren te zorgen. Deze dieren zijn afhankelijk van ons en tegelijkertijd zijn wij afhankelijk van u. En daarom willen wij u vragen om ons te ondersteunen. Hoe u dat kunt doen leest u op de pagina Doneren.

Mededogen, zorg en bescherming van en voor alle levende wezens
Mens, dier en het milieu zijn onlosmakelijk en ten allen tijde met elkaar verbonden en verweven. Inzicht en kennis leiden tot begrip en begrip laat ons inzien, dat het belangrijk is om andere levende  en voelende wezens te omarmen en ze middels onmetelijke liefde te verbinden, dit zal tot gevolg hebben dat we overgaan tot het ondernemen van actie en het cultiveren van liefde en compassie.

Ieder menselijk wezen kan een positief verschil maken, mits het verschil wordt gedreven door compassie en vooral een altruistische houding naar alle levende wezens. Flexibiliteit en openheid van geest zijn essentieel om te kunnen reageren op de veranderingen in de wereld  en het bewust worden van ons altruïstische zelf. Wij hebben bedachtzaamheid en compassie nodig in alles wat we doen en zeggen, om lijden bij anderen te voorkomen.
Het zijn deze woorden die ons inspireren en motiveren alle levende wezens te helpen, daar waar wij de mogelijkheid hebben om dat te doen. Door middel van het opvangcentrum en de inzet van de ambulances proberen we hier vorm aan te geven. 

 

CBF ANBI Erkend Beneficiant Dierenlot

Stichting Akka’s Ganzenparadijs
Burg. ten Holteweg 47
7751 CR Dalen
E: info@ganzenparadijs.nl

Telefooncontact
Bel ons dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur 
0031 657 491 841

Whatsapp contact
Chat met ons op Whatsapp

KvK: 04087996
ANBI - RSIN: 818472935
Triodos: NL69 TRIO 0784 7932 04
BIC: TRIONL2U

U doneert makklelijk online via bovenstaande button. Dit gebeurt via Mollie en kost ons slechts 29 cent.

Erkenning:
CBF erkend goed doel, bekijk ons Erkenningspaspoort en zie wat een CBF erkenning inhoudt.

Privacy Statement
Omdat wij waarde hechten aan uw privacy kunt u hier lezen hoe wij met uw gegevens omgaan.

 

Vegan Friendly

Als organisatie vinden we het belangrijk inzicht te geven dat een diervriendelijke maatschappij begint met eigen keuzes maken. Op ons opvangcentrum eten we we daarom plantaardig. Om die reden hebben we van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme het Vegan Friendly Label toegekend gekregen.
 

vegan friendly label ganzenparadijs