Geen verhuizing, máár juist een extra locatie!!!

Previous Next

Vanuit diverse kanten horen we dat mensen begrepen hadden dat we verhuisd zouden zijn. Dit is niet zo, maar we hebben wel een extra locatie geopend in Emmen. Daarmee hebben we nu twee opvanglocaties: één locatie in Dalen, namelijk Akka's Ganzenparadijs én één locatie in Emmen, namelijk Akka's Stadsboerderij. We zijn vanaf nu te vinden op twee locaties met ieder verschillende opvangcapaciteit.

In Emmen vangen we met name landbouwhuisdieren, zoals afgedankte geiten én schapen op, ook hebben we vier varkens die elders niet gewenst waren, maar bij ons in de stal een lekkere plek hebben gevonden. Akka's Stadsboerderij is de oude kinderboerderij van het voormalige Noorder Dierenpark en herbergt een groep gevonden parkieten, zebravinken, tortelduiven, kwartels uit allerlei windstreken van het land. Met diverse redenen worden de dieren bij ons afgestaan of gebracht door dierenambulances of vogelopvangcentra. Ook leeft er een groep cavia's die in beslag waren genomen, chinchilla's en ex-slachtkonijnen. Alle dieren hebben een verhaal en dat proberen we ook te vertellen in de stadsboerderij. Ex-legkippen hebben hier een ‘tweede’ leven gekregen, maar we laten bijvoorbeeld ook zien hoe het leven was dat ze hiervoor hadden.

In Dalen vangen we diverse dieren op: ganzen, eenden, pauwen, kalkoenen, hanen, duiven... etc. Het gaat dan met name om gedomesticeerde (niet-inheemse) vogels. Voor de dieren waarvoor het mogelijk is proberen we een nieuw plekje te zoeken, maar we hebben ook grote groepen permanente bewoners. Ganzen die gered zijn van de vergassingsdood. Hennen en hanen die uit handen van een ongedierteverdelger zijn gebleven en de reis naar Akka's Ganzenparadijs hebben gered. Voor de hennen proberen we weer nieuwe plekjes te vinden, maar de hanen blijven bij ons wonen. In onze tuin bivakkeert nog een groep cavia's die waarvan afstand is gedaan, om wat voor reden dan ook. En ons erf wordt bewaakt door een groep honden die gered zijn uit uiteenlopende, vaak doodsbedreigende, situaties. En in een grote kattenhuiskamer leeft een groep katten die om diverse redenen niet te plaatsen waren in een ‘normale’ gezinssituatie! 

Twee locaties waarop we klaarstaan voor de dieren. Een groot team met enthousiaste vrijwilligers helpt ons elke dag weer. Wij willen iedereen van ganser harte welkom heten in Dalen of in Emmen. In Dalen starten we eind april met de Paradijswandelingen en in Emmen is de Stadsboerderij iedere dag geopend voor het publiek.

CBF ANBI Erkend Beneficiant Dierenlot

Stichting Akka’s Ganzenparadijs
Burg. ten Holteweg 47
7751 CR Dalen

T: (0524) 291 773
E: info@ganzenparadijs.nl

KvK: 04087996
ANBI - RSIN: 818472935
Triodos: NL69 TRIO 0784 7932 04
BIC: TRIONL2U