!! Uiterst Belangrijk !!

Previous Next

We zijn gesloten voor de inbreng van dieren!
Vogelgriep Protocol !! Aviare Invluenza

Sinds 6 september 2022 geldt op het opvangcentrum van Akka’s Ganzenparadijs in Dalen het volgende protocol. Op 6 september is in Laar in Duitsland vogelgriep uitgebroken in een pluimveestal. Hierdoor zijn er gebiedsbeperkende maatregelen van kracht. Dit houdt in dat wij ons binnen een straal van 10 km rondom de infectiehaard bevinden. Op de kaart ziet u het gehele beperkingsgebied.
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kaarten/2022/09/06/kaart-laar-10-km/Kaart_DeLaar_DE_10km.pdf

Hierdoor moeten wij ons houden aan een vervoersverbod en allerlei beschermende en voorkomenden maatregelen die de verspreiding van de Vogelgriep dienen te voorkomen.

Wij NEMEN GEEN DIEREN meer AAN - geldt voor Dierenambulances, Opvangcentra en particulieren

Wij PLAATSEN GEEN DIEREN meer UIT - geldt voor Opvangcentra en particulieren

Wij ontvangen GEEN BEZOEK

Leveranciers slechts ONDER STRIKTE BEGELEIDING

Zorgverleners houden zich aan de BESCHERMINGS EN ONTSMETTINGSREGELS op het terrein

CBF ANBI Erkend Beneficiant Dierenlot

Stichting Akka’s Ganzenparadijs
Burg. ten Holteweg 47
7751 CR Dalen

T: 06 57 4918 41
(dagelijks bereikbaar tussen 11.00 en 12.00 uur)
E: info@ganzenparadijs.nl

KvK: 04087996
ANBI - RSIN: 818472935
Triodos: NL69 TRIO 0784 7932 04
BIC: TRIONL2U