Wij collecteren

Heel veel lokale dierenhulporganisaties moeten rondkomen met veel te weinig geld om echt goed voor de dieren in nood te kunnen zorgen. Zeker met de stijgende graanprijzen waar het opvangcentrum mee te maken heeft. Deze zijn verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast heeft het opvangcentrum te maken met de enorme stijging van de energieprijzen. Helaas kunnen die uitgaven niet zomaar verlaagd worden doordat er dan simpelweg hulp geweigerd zou moeten worden. Dat komt natuurlijk niet in ons woordenboek voor. Helpt u mee om de steeds hoger wordende kosten te dragen, zodat we de dieren kunnen blijven helpen?!

We zijn blij met ieder vorm van hulp. Handdoeken, theedoeken, lakens, voeding of gereedschappen. Het is van ganser harte welkom. Ook helpende handen zijn zeer graag gezien!

Klik hier voor de online collectebus of scan de qr-code.

CBF ANBI Erkend Beneficiant Dierenlot

Stichting Akka’s Ganzenparadijs
Burg. ten Holteweg 47
7751 CR Dalen

T: (0524) 291 773
(dagelijks bereikbaar tussen 11.00 en 12.00 uur)
E: info@ganzenparadijs.nl

KvK: 04087996
ANBI - RSIN: 818472935
Triodos: NL69 TRIO 0784 7932 04
BIC: TRIONL2U